Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 15 quận huyện của Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Thủy Nguyên 1 địa điểm, Quận Hồng Bàng 1 địa điểm, Quận Lê Chân 2 địa điểm, Quận Ngô Quyền 2 địa điểm,...

Chi nhánh VietBank tại quận/huyện của Hải Phòng