VIETBANK NGÔ QUYỀN

  • Địa chỉ: 25 Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Số điện thoại: (0313) 586 996
  • Số Fax: (0313) 586 869
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIETBANK NGÔ QUYỀN


Các chi nhánh VietBank Quận Ngô Quyền