Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Khánh Hòa

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm,...

Chi nhánh VietBank tại quận/huyện của Khánh Hòa