Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Sóc Trăng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 2 địa điểm,...

Chi nhánh VietBank tại quận/huyện của Sóc Trăng