Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín tại Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cẩm Lệ.

  • VietBank Quận Cẩm Lệ
  • VIETBANK CẨM LỆ

    221 Ông Ích Đường, P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng